วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

[Food not Bombs Thailand] สยาม สำหรับ นายแมน ฯลฯ/ค่าย "ความจริงที่แก่งเสือเต้น" 


 
จาก: PuDDinG - AoFc 743 - <jira_aa_ha@hotmail.com>
วันที่: ตุลาคม 9, 2009 5:23 หลังเที่ยง
หัวเรื่อง: [Food not Bombs Thailand]  สยาม สำหรับ นายแมน ฯลฯ
ถึง: 


สืบเนื่องจากการที่มีกระแสสังคม ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้น
 
ขอให้แก้นามของประเทศที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญว่า "แห่งราชอาณาจักรไทย" เป็น "แห่งราชอาณาจักรสยาม" 
 

 

 
 
 
 

From: mbkutd@hotmail.com
To:
Subject: [Food not Bombs Thailand]  สยาม สำหรับ นายแมน ฯลฯ
Date: Fri, 9 Oct 2009 10:38:08 +0700


ขอบคุณครับ อาจารย์
 
จำเริญๆ ครับ
 
นายแมน
 

Date: Thu, 8 Oct 2009 20:15:48 -0700
From: charnvitkasetsiri@yahoo.com
Subject: สยาม สำหรับ นายแมน ฯลฯ
To: 

Thank you krab.
ck
 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

 

เรื่อง ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ-กู้นามของสยามประเทศ-กู้จังหวัดธนบุรี-และกู้ประชาธิปไตยของชาติ

เรียน ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (ผ่านนายแมนที่นับถือ)

สืบเนื่องจากการที่มีกระแสสังคม ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้น กระผมใคร่ขอเสนอข้อแก้ไข เพิ่มเติม ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ

(
๑) ขอให้แก้นามของประเทศที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญว่า "แห่งราชอาณาจักรไทย" เป็น "แห่งราชอาณาจักรสยาม" และในภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนจาก The Kingdom of Thailand เป็น The Kingdom of Siam ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องตามประวัติศาสตร์ และ เพื่อความ "รักสามัคคี" "สมานฉันท์" และ "ปรองดอง" และให้ประเทศของเรา ซึ่งมีประชากรกว่า 60 ล้านคนนั้นเป็นที่ "รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ไท/ไต ยวน ลาว ลื้อ มลายู มอญ ขะแมร์ กูย แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ แคะ จาม ชวา ซาไก มอแกน ทมิฬ ปาทาน เปอร์เซีย อาหรับ ฮ่อ พวน ไทยใหญ่ ผู้ไท ขึน เวียด ยอง ลั๊วะ/ละว้า ม้ง เย้า กะเหรี่ยง ปะหล่อง มูเซอร์ อะข่า กำหมุ มลาบรี ชอง ญากูร์ บรู โอรังลาอุต ฝรั่ง (ชาติต่างๆ) แขก (ชาติต่างๆ) ลูกครึ่ง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ" กว่า 50 ชนชาติและภาษา"

(
๒) ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีเพียงสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร และมีเพียง สส. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งนี้โดยให้ยกเลิกการมีวุฒิสภา และยกเลิกการมี สว. ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประชาธิปไตยของชาติ

(๓) อนึ่ง ขอให้ดำเนินการออกกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช และคืนสถานะเดิมอันเป็น "ศักดิ์" และ "สิทธิ" ของ "จังหวัดธนบุรี" และชาวฝั่งธน ที่ถูกยุบทำลายลงด้วยประกาศคณะปฏิวัติของจอมพล ถนอม กิตติขจร ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ)
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ-โปรดช่วยกันกู้สยามประเทศ-กู้จังหวัดธนบุรี-กู้ประชาธิปไตยของชาติ click:

www.petitiononline. com/SIAM2008

www.petitiononline. com/siam2007  

14 October 2009

Petition for Constitution Amendment

Your Excellency: Prime Minister Abhisit Vejjajiva, (cc: To Whom It May Concern):

 

 In view of the fact that Your Excellency has announced that you are considering amending the Constitution to promote reconciliation, harmony and democracy, I would like to request that you take the following two proposals into consideration.

 

(First): 

To amend the words 'Constitution of the Kingdom of Thailand' to read 'Constitution of the Kingdom of Siam'  in order  to be academically and historically correct and to  promote  'unity,'  'harmony,' and 'reconciliation' in our country,  whose more than sixty million citizens include over fifty distinct ethnic groups with their own languages:  Thai,  Tai, Yuan, Lao, Lue, Melayu, Mon, Khmer, Kui, Teochiu, Cantonese, Hokkien, Hailam,  Hakka, Cham, Javanese, Sakai, Mokhaen, Tamil, Pathan, Persian, Arab, Ho, Phuan,  Tai Yai, Phu Tai, Khuen, Viet, Yong, Lawa, Hmong, Karen, Palong, Museur, Akha, Kammu, Malabari, Chong, Nyakur,  Bru, Orang Laut,  Westerners and Orientals of various kinds,  people of mixed descent, etc, etc.

(Second):

To amend the Legislative Body of the Parliament in such a way that there is only the House of Representatives directly, elected by the People, and that the Senate and Senators will be abolished.

 

(Third):

In addition, to enact a democratic law honoring a great deed of Taksin the Great-King of Krung Thonburi, plus reinstating the autonomy and dignity of the 'Province of Thonburi,' which were taken away and destroyed by an undemocratic, authoritarian decree of Field Marshal Thanom Kittikhachorn in 1962.

 

I very much hope that you will consider these proposals,

Yours sincerely,

 

Charnvit Kasetsiri

Former Rector:

Thammasat University (Formerly The University of Moral and Political Sciences - UMPS-)

PS: Help rescuing Siam:

www.petitiononline.com/SIAM2008,

www.petitiononline. com/siam2007

 

 

  
Charnvit Kasetsiri, Ph.D.
chuy-kan-ku-sayam-prathet-
Help Rescuing Siam- click:
Thammasat University
Bangkok 10200, Siam (not Thailand)
 
 
http://textbooksproject.com/HOME.html,
http://www.tu.ac.th/org/arts/seas;
662-424-5768, fax. 662-433-8713--- On Fri, 10/9/09, แมน อารีกุล <mbkutd@hotmail.com> wrote:

From: แมน อารีกุล <mbkutd@hotmail.com>
Subject:  ค่ายความจริงที่แก่งเสือเต้น 23-30 ตุลาคม 2552 ไปค่ายกันครับพี่น้อง
To:
Date: Friday, October 9, 2009, 9:58 AM


เชิญชวนพี่น้อง
และฝากประชาสัมพันธ์ครับ
 
นายแมน
....................................................... ค่าย "ความจริงที่แก่งเสือเต้น"

 
 
จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2552
ณ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณเคยได้ยินโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นมั้ย ?
 

 

 
 
 
 
คุณเคยรู้มั้ยว่าผลกระทบของโครงการเป็นยังไง ?

 

 
 
 
 
 
 
คุณเคยรู้มั้ยว่ามีการต่อต้านเขื่อนคนกลุ่มหนึ่ง ?

 

 

 

 
 
 
คุณอยากรู้มั้ยว่าทำไม ?
 
ถ้าอยากรู้ไปค่ายกัน ?
 
 
 
ค่าย "ความจริงที่แก่งเสือเต้น"
 
 
จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2552
ณ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
 
 
คุณสมบัติคนค่าย
หากคุณมีอายุระหว่าง 18-25 ปี
 
สนใจเข้าร่วมค่ายฟรี
เพียงแค่เขียนอีเมลล์ บรรยายความเป็นตัวเอง (เช่น ชื่อ มหาลัย อายุ ) มาที่ sft2552@googlegroups.com
 
ภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2552
 
 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
 
นายแมน 081-3545374
แจ่ม 087-6778275
 
รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น
ภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2552
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการค่ายแก่งเสือเต้น

ณ บ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

วันที่ 23 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2552

จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 วันที่ 23.. 52

เวลา

18.00 .                             - รวมตัวกัน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

20.00 .                             -  ออกเดินทางจาก กทม. ไป ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดย รถไฟ ขบวน 107 กรุงเทพ – เด่นชัย

 

 

วันที่ 24 ตค 52

เวลา

06.00 .                             -   ถึงเด่นชัย ต่อรถ สองแถวจากเด่นชัย ไป สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

09.00 .                             -  ถึงสะเอียบ แยกบ้าน  พักผ่อนทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อน

10.00 .                   -  รวมตัวกัน ณ โรงเรียนฯ กิจกรรมบันเทิงเริงใจ แนะนำตัว ความคาดหวัง พบเจ้าของบ้าน

12.00.                             -  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00  .                 - กิจกรรมบันเทิงเริงใจ   กระบวนการกลุ่ม

15.00 .                             - ข้อตกลงค่าย สมุดกระจก จับบัดดี้

16.00 น.                  - แยกย้าย เข้าที่พัก

18.00.                             - รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพ่อ บ้านแม่

19.30 น.                  - กิจกรรม Q-F-S

22.00.                             - เข้านอน

 

วันที่ 25 ตค 52

เวลา

05.30 น.                   - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

06.00 .                             - จ่ายตลาด ทำอาหารเช้า

07.00.                             - รับประทานอหารเช้าร่วม กับป้อ กับแหม๊

08.00.                             - รวมตัวกันที่โรงเรียน กิจกรรมบันเทิงม่วนใจ๋

                                -  เกมส์กระบวนการชุมชนในฝัน

12.00.                   - รับประทานอาหารเที่ยง

13.00.                             - กิจกรรมบันเทิงม่วนใจ๋

                                - เกมส์กระบวนการสายธารชุมชน

15.00.                   - ย่ำดิน ปั้นดาว

17.00.                             - แยกย้ายกับบ้านป้อ บ้านแหม๊ ทำภารกิจส่วนตัว  ทำอาหารเย็น

- รับประทานอาหารเย็น กับป้อ กับแหม๊

19.30.                             -  รวมตัวกันที่โรงเรียน

-  เกมส์กระบวนการคำตัดสินของศาล

21.30.                             -  กลับบ้านป้อ บ้านแหม๊ เข้านอน

 

 

วันที่ 26 ตค 52

เวลา

05.30 น.                   - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

06.00 .                             - จ่ายตลาด ทำอาหารเช้า

07.00.                             - รับประทานอาหารเช้าร่วม กับป้อ กับแหม๊

08.00.                             - รวมตัวกันที่โรงเรียน กิจกรรมบันเทิงม่วนใจ๋

                                -  เกมส์กระบวนการที่เห็นความเป็นมาของกรณีความขัดแย้งเรื่องเขื่อน

 09.30.                            -  วงเสวนาเรื่อง ชาตินิยมกับ วัฒนธรรมชุมชน ใครถูก ใครผิด  โดย

                                                *.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

                                                คุณประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี  ผู้ประสานงาน โครงการลุ่มน้ำยม

                                                คุณเส็ง  ขวัญยืน   กำนัน ต.สะเอียบ  .สอง จังหวัดแพร่

                                                ดำเนินรายการโดย นายแมน

12.00.                   - รับประทานอาหารเที่ยง

13.00.                             - กิจกรรมบันเทิงม่วนใจ๋

                                - เกมส์กระบวนการถ้าเขื่อนสร้างที่บ้านฉัน

15.00.                   - ย่ำดิน ปั้นดาว

19.30.                             -  รวมตัวกันที่โรงเรียน

                                - เกมส์กระบวนการใยแมงมุม

21.30.                             -  กลับบ้านป้อ บ้านแหม๊ เข้านอน

 

 

 

วันที่ 27 ตค 52

เวลา

05.30 น.                   - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

06.00 .                             - จ่ายตลาด ทำอาหารเช้า

07.00.                             - รับประทานอหารเช้าร่วม กับป้อ กับแหม๊

08.00.                             - รวมตัวกันที่โรงเรียน กิจกรรมบันเทิงม่วนใจ๋

                                -  เกมส์กระบวนการ ฉันเป็นใครในสังคม

12.00.                   - รับประทานอาหารเที่ยง

13.00.                             - เข้าป่า หาหน่อไม้ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าสักทอง

19.30.                             -  รวมตัวกันที่โรงเรียน

-  วงคุย เรื่องนักศึกษา(ไม่ได้)หายไปไหน

21.30.                             -  กลับบ้านป้อ บ้านแหม๊ เข้านอน

 

วันที่ 28 ตค 52

เวลา

05.30 น.                   - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

06.00 .                             - จ่ายตลาด ทำอาหารเช้า

07.00.                             - รับประทานอหารเช้าร่วม กับป้อ กับแหม๊

08.00.                             - รวมตัวกันที่โรงเรียน

                                                - ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแม่ยม

- สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ณ ชมวิว

- วงคุย เรื่อง เขื่อนกับป่า ว่าด้วยแหล่งเก็บน้ำที่ยั่งยืน ณ หล่มด้ง

12.00.                             - รับประทานอาหารเที่ยงอุทยานแห่งชาติแม่ยม (บริเวณแก่งเสือเต้น)

13.00.                             - แลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้กับเพื่อนพื้นที่

19.30.                             -  รวมตัวกันที่โรงเรียน

-  สายธารชีวิต

21.30.                             -  กลับบ้านป้อ บ้านแหม๊ เข้านอน

 

 

 

วันที่ 29 ตค 52

เวลา

05.30 น.                   - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

06.00 .                             - จ่ายตลาด ทำอาหารเช้า

07.00.                             - รับประทานอหารเช้าร่วม กับป้อ กับแหม๊

08.00.                             - รวมตัวกันที่โรงเรียน กิจกรรมบันเทิงม่วนใจ๋

- สร้างสรรค์ป้ายผ้ารณรงค์

12.00.                             - รับประทานอาหารเที่ยง

13.00.                     - ติดป้ายผ้า

                                - เตรียมการแสดงของแต่ละกลุ่ม

19.30                                     -  รวมตัวกันที่โรงเรียน

                                -   กิจกรรมค่ำคืนแห่งสะเอียบ

 

วันที่ 30 ตค <
--
ขอเชิญอ่าน  blog.Thank you so much.
chan
http://integration9.blogspot.com/ integration
http://sundara21.blogspot.com/      sandara
http://same111.blogspot.com/        culture
http://sea-canoe.blogspot.com/      seacanoe
www.pil.in.th


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
chun
http://tham-manamai.blogspot.com /sundara        
http://dbd-52hi5com.blogspot.com/ dbd_52
http://thammanamai.blogspot.com/ อายุวัฒนา
http://sunsangfun.blogspot.com/ suntu
http://originality9.blogspot.com/ originality
http://wisdom1951.blogspot.com/ wisdom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น